2022. Február 13. igehirdetése
2022. Január 30. igehirdetése
2022. Január 18. igehirdetése
2020. November 28. igehirdetése
Miskolc-Felsővárosi Ref.Gy. advent 2. vasárnapi igehirdetése
2020. December 13. igehirdetése
2021. Újévi igehirdetése
2021. Január 03. igehirdetése
2021. Január 10. igehirdetése
2021. Január 17. igehirdetése
2021. Január 24. igehirdetése
2021. Február 07. igehirdetése
2021. Február 14. igehirdetése
2021. Február 21. igehirdetése
2021. Február 28. igehirdetése
2021. Március 07. igehirdetése
2021. Március 14. igehirdetése
2021. Március 21. igehirdetése
2021. Március 28. igehirdetése
2021. Április 02. igehirdetése
2021. Április 03. igehirdetése
2021. Április 04. igehirdetése
2021. Április 11. igehirdetése
2021. Április 18. igehirdetése
2021. Április 25. igehirdetése
2021. Május 2. igehirdetése
2021. Május 9. igehirdetése
2021. Május 13. igehirdetése
2021. Május 24. igehirdetése

kARTon csoport

A kARTon csoportot 2004 júniusában alakítottuk meg, az Iparművészeti Egyetem posztgraduális képzésén, textil és vizuális kommunikáció szakirányban végzett egyetemi csoportból. A 12 főből álló csapatunk nemcsak szakmai, hanem egyben baráti társaság is. Már az egyetemi évek alatt, a kapott feladatok megoldásakor kitűnt, hogy mindenki magas színvonalon, karakteres, egyéni megközelítéssel oldotta meg a gyakorlati, tervezői feladatokat, amiknek tanulságait szívesen osztottuk meg egymással. A szakmai felkészültség, a lelkes hozzáállás, a kreatív ötletekkel történő egymás segítése jellemzi ma is csapatunkat. Jelenleg mindenki a művészetoktatásban dolgozik (egyetemi oktató, intézményvezető, tankönyvszerkesztő, művésztanár). Erős belső késztetés van bennünk, hogy a tanítás-nevelés mellett sugallatainkat, ötleteinket, üzeneteinket alkotásokban manifesztáljuk. Munkáink, legyenek azok különböző műfajúak, különböző technikákkal készültek, magukon hordozzák a „textiles” gondolkodást: a tartalom és forma harmonikus egységét, a lényeg kiemelését, az anyagszerűséget.

KORTALAN KERT-JELEK – Alkotó tábor

„A kert a mi saját világunk, egy általunk teremtett és ellenőrzött világ. Rendezett és harmonikus univerzum, szemben a rendezetlen és diszharmonikus külső világgal"
(Hankiss Elemér)


Augusztus 4-11-e között a Miskolc-Felsővárosi Református Egyházközség fallal körülvett belső kertjében, tehetséggondozást szolgáló műtermekben zajlott a kARTon csoport tagjainak részvételével. Minden alkotó a saját szűrőjén keresztül,  a „Kert” tematikából kiindulva,  világított rá az élet – létezés, az Isten kapcsolat kérdéseire.
A tábor lehetőséget nyújtott a már ismert technikák alkalmazására (tűzzománc, szitanyomás, dúcnyomás, nemezelés), ezek mellett újak megismerésére, kísérletezésre (médium print, fényfestés, …).
A  csoport közösen létrehozott, sokféle nézőpontot magába fogadó, mégis egységre törekvő alkotásegyüttesének „minikiállítása”  az égi kert metaforájában kifejeződő átjárás, kapcsolódás, párbeszéd lehetőségét is előrevetíti.

Kedves Gyülekezeti Tagjaink!
Mindenkit szeretettel várunk a vasárnap 10 órakkor kezdődő Istentiszteleteinkre. Továbbra is csak a vasárnapi istentiszteleteket tartjuk meg a többi alkalmainkat még nem! 2020. június 8-tól a lelkész hivatal újra egész nap nyitva lesz 8-16:30-ig ebéd idő 12-12:45-ig. Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy https://kulikneftimimifelref.blogspot.com/ oldalon, szerdán és vasárnap továbbra is olvashatnak prédikációkat. Kérjük, figyeljék továbbra is gyülekezetünk honlapját, ahol folyamatos tájékoztatást adunk. Telefon elérhetőségünk: 0646310-240 Email elérhetőségünk: mifelref@gmail.com