Egyházfenntartó díj éves díja legalább 8.000,- ft/egyháztag, azonban az éves jövedelem legalább 1%-át várjuk fenntartói járulékként  egyháztagjainktól.

 

Az egyházfenntartó járulékok részletekben történõ befizetésére lehetõség van, és teljesíthetõ átutalással is az 

55100337-12332344  számú bankszámlaszámra